Cięcie plazmowe

Such software is rarely accompanied by uninstall utility and even when it is it almost always leaves broken…

Do przeprowadzenia procesu termicznego cięcia gazowego niezbędne jest podgrzewanie obszaru cięcia do odpowiedniej temperatury za pomocą gazu palnego (najczęściej acetylenu również propanu, propylenu, gazu ziemnego i propadienu metyloacetylenu). Proces prowadzi się za pomocą specjalnych palników, które mieszają gaz palny i tlen tworząc płomień podgrzewający oraz doprowadzają do obszaru cięcia koncentryczny strumień tlenu tnącego. Idealny proces cięcia to rozdzielenie wiązań atomowych w płaszczyźnie cięcia wzdłuż określonej linii bez wpływu na stan fizyczny materiału. Metody cięcia różnią się ilością zużytej energii, szybkością cięcia, wielkością ubytku materiału, wpływem cieplnym na cięty materiał, jakością ciętych krawędzi.

Cięcie plazmowe to proces cięcia metalu (stali, stopów aluminium, stopów miedzi itp.) przy zastosowaniu łuku plazmowego. Cięcie plazmowe prowadzone jest w sposób zmechanizowany lub ręczny. Procesy cięcia zmechanizowanego dotyczą głównie cięcia przy zastosowaniu przecinarek CNC lub robotów przemysłowych. Źródłem ciepła topiącym metal jest łuk plazmowy jarzący się między elektrodą a materiałem obrabianym.

Jeśli posiadają Państwo przecinarki plazmowe zapraszamy do współpracy. Po zarejestrowniu firmy i wyborze odpowiedniego abonamentu otrzymają Pańtwo roczny dostęp do zapytań ofertowych dotyczących cięcia kierowanych do naszego serwisu.

Chcą Państwo zlecić wycięcie elementów w technologi plazmowej? Zapraszamy do skorzytania z naszego formularza zapytania ofertowego. Państwa zapytanie zostanie skierowane przez naszego specjalistę do firm mogących wykonać tego typu zlecenie.